Bijdragen andere begrotingen Rijk

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
19.09 Ten laste van begroting IenM - - - € 4.821.159