Financiele markten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiële Markten Financiële Markten Feeopbrengsten gar. banc. leningen - € 0
Financiële Markten Financiële Markten Ontvangsten IJsland - € 0
Financiële Markten Financiële Markten ontvangsten muntwezen - € 4.698
Financiële Markten Financiële Markten Toename munten in circulatie - € 6.487
Financiële Markten Financiële Markten Overig - € 10.998
Financiële Markten Financiële Markten Ontvangsten (uit boedel) Icesave - € 58.491