Financieringsactiviteiten publiek-private sector

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector NLFI - € 16.276
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Ontvangsten IABF - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Aflossing kapitaalversterkingen ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Couponbetaling en/of boetebetaling kapitaal-versterking ING, Aegon en SNS Reaal - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Renteontvangsten SNS krediet - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Premie-ontvangsten garantie Tennet - € 4.800
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Premie-inkomsten counter indemnity - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garantiefee Propertize - € 9.641
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Garantie overig - € 924
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Terug te vorderen uitvoeringskosten staatsdeelnemingen - € 502
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 0
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Dividend en afdrachten staatsdeelnemingen - € 794.990
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Winstafdracht DNB - € 903.252
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Winstafdracht Staatsloterij - € 74.700
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Opbrengst verkoop vermogenstitels - € 3.838.194
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Dividend Financiële instellingen - € 763.900
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Overbruggingskrediet SNS - € 1.100.000
Financieringsactiviteiten publiek-private sector Financieringsactiviteiten publiek-private sector Rente SNS-krediet - € 11.533