Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen Ontvangsten IFI's - € 5.385
Internationale Financiële Betrekkingen Internationale Financiële Betrekkingen Rente ontvangsten lening Griekenland - € 13.317