Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Ontvangsten Overige uitgaven Ontvangen rente en relevante hoofdsom ( R) € 154.920
Studiefinanciering Ontvangsten Overige uitgaven Kortlopende vorderingen ( R) € 92.801
Studiefinanciering Ontvangsten Overige uitgaven Terugontvangen hoofdsom (NR) € 517.254