Inzet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Programma-ontvangsten Programma-ontvangsten Programma-ontvangsten Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) € 35.212
Programma-ontvangsten Programma-ontvangsten Programma-ontvangsten Overige inzet € 88