Uitvoeringskosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 10.144
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Premiegefinancierde ONTVANGSTEN - - € 0