Werkloosheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 2.961
Werkloosheid Premiegefinancierde ONTVANGSTEN - - € 379.000
Werkloosheid Premiegefinancierde ONTVANGSTEN UFO - € 379.000