Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 22.203
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 62.676
3 Arbeidsongeschiktheid € 0
4 Jonggehandicapten € 34.069
5 Werkloosheid € 760.961
6 Ziekte en zwangerschap € 0
7 Kinderopvang € 1.539.131
8 Oudedagsvoorziening € 621
9 Nabestaanden € 0
10 Tegemoetkoming ouders € 217.589
11 Uitvoeringskosten € 10.144
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 4.357
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 4.569
97 Aflopende regelingen € 199
98 Algemeen € 438