Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Volksgezondheid Volksgezondheid Bestuurlijke boetes Bestuurlijke boetes € 4.112
Volksgezondheid Volksgezondheid Overigen Overigen € 17.109