Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
- - - - € 2.755
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 1.865.879