Buitenlandse Zaken

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
2 Veiligheid en stabilitieit € 2.760
3 Europese samenwerking € 1.135.998
4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen € 52.618
7 Apparaat € 48.102