Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Diverse ontvangsten Diverse ontvangsten Diverse ontvangsten 24666 € 44.267
Koersverschillen - - - € 3.835