Inzet

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Inzet Inzet - Crisisbeheersingsoperaties (HGIS) 1,603 € 55.346
Inzet Inzet - Overige inzet 3,204 € 49