Taakuitvoering landstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Taakuitvoering Landstrijdkrachten Apparaats ontvangsten 26,772 € 5.769