Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 24.552
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 55.901
5 Werkloosheid € 386.000
6 Ziekte en zwangerschap € 429
7 Kinderopvang € 1.490.499
8 Oudedagsvoorziening € 2.124
10 Tegemoetkoming ouders € 261.245
11 Uitvoeringskosten € 16.367
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 4.727
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 13.563
97 Aflopende regelingen € 13
98 Algemeen € 798