Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 16.001
2 Curatieve zorg € 3.346.970
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 1.914.766
4 Zorgbreed beleid € 11.375
5 Jeugd € 42.192
6 Sport en bewegen € 312
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 4.820
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 723.082
9 Algemeen € 597
10 Apparaatsuitgaven € 28.887
11 Nominaal en onvoorzien € 0