Infrastructuurfonds

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten € 583.315