Financiering staatsschuld

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Programma-ontvangsten - € 0
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Rentebaten vaste schuld - € 6
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Rentebaten vlottende schuld - € 237.467
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Rente derivaten lang - € 1.210.042
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Ontvangsten voortijdige beëindiging - € 1.547.152
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Uitgifte vaste schuld - € 32.534.254
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Mutatie vlottende schuld - € 0
Financiering staatsschuld Financiering staatsschuld Overige baten - € 0