Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Deelneming multilaterale (ontwikkelings) banken en fondsen Ontvangsten IFI's - € 3.828
Internationale financiële betrekkingen Leningen Rente en servicefee ontvangsten lening Griekenland - € 2.273