Buitenlandse Zaken

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
2 Veiligheid en stabilitieit € 0
3 Europese samenwerking € 3.772.261
4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen € 1.300
7 Apparaat € 38.146