Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
11 Studiefinanciering € 826.628
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 3.813