Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Arbeidsmarkt € 29.240
2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening € 48.492
4 Jonggehandicapten € 18.151
5 Werkloosheid € 658.052
7 Kinderopvang € 1.464.185
10 Tegemoetkoming ouders € 244.399
13 Integratie en maatschappelijke samenhang € 10.378
96 Apparaatsuitgaven kerndepartement € 22.300
98 Algemeen € 1.460