Child support

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Child support Child support Child support Ontvangsten algemeen € 313.466
Child support Child support Child support Werkgeversbijdrage Kinderopvang € 1.150.719