Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 1.704
2 Algemene Rekenkamer € 1.592
3 De Nationale ombudsman € 2.357
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 335
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 89
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 186
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 135