Koninkrijksrelaties

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Waarborgfunctie € 3.952
4 Bevorderen sociaal-economische structuur € 6.563
5 Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen € 40.380
6 Apparaat € 1.452
8 Noodhulp en Wederopbouw Bovenwindse Eilanden € 1.467