Network related costs and other expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten Overige ontvangsten Program expenses - € 0
Balance of closed accounts Voordelig saldo Deltafonds Program expenses - € 28.151