Effectieve Europese samenwerking

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten Ontvangsten Restitutie Raad van Europa - € 258
Ontvangsten Diverse ontvangsten EU Overige ontvangsten EU - € 463.804
Ontvangsten Diverse ontvangsten EU Invoerrechten - € 620.843