Justitie en Veiligheid

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
31 Nationale Politie € 20.878
32 Rechtspleging en rechtsbijstand € 164.688
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding € 1.690.542
34 Sanctietoepassing € 127.847
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid € 589
37 Vreemdelingen € 239.644
91 Apparaat kerndepartement € 33.309
93 Geheim € 1.043