Studiefinanciering

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Studiefinanciering Ontvangsten Kortlopende vorderingen ( R) - € 57.673
Studiefinanciering Ontvangsten Ontvangen rente en relevante hoofdsom ( R) - € 95.100
Studiefinanciering Ontvangsten Terugontvangen hoofdsom (NR) - € 693.534