Efficient and sustainable energy supply

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Revenue Ontvangsten zoutwinning - € 2.599
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Revenue Diverse receipts - € 15.700
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Revenue Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie - € 73.000
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Revenue COVA - € 110.760
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Revenue ETS-ontvangsten - € 504.215
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Revenue Opbrengst heffing ODE (SDE+) - € 1.033.046
Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering Revenue Aardgasbaten - € 1.461.955