Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Ontvangsten Diverse ontvangsten - € 0
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Ontvangsten Schadevergoedingen - € 2.397
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Ontvangsten Ontvangsten NCG - € 10.220
Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen Ontvangsten Uitvoeringskosten schade - € 21.568