Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ontvangsten Ontvangsten Restituties - € 5.233
Ontvangsten Ontvangsten Algemene ontvangsten - € 21.389