Cash management

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Cash management Interest Rentebaten - € 108.704
Cash management Interest Ontvangsten bij voortijdige beëindiging - € 635
Cash management Loans Ontvangen aflossingen - € 992.224
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's Agentschappen - € 0
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's RWT's en derden - € 1.292.612
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's Sociale fondsen - € 7.027.721
Cash management Mutaties in rekening-courant en depositio's Decentrale Overheden - € 1.491.654