Belastingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
(3) Programma-ontvangsten Belastingontvangsten - - € 155.984.044
(3) Programma-ontvangsten Rente Belasting- en invorderingsrente - € 601.114
(3) Programma-ontvangsten (3) Programma-ontvangsten Boetes en schikkingen - € 229.203
(3) Programma-ontvangsten Bekostiging Kosten vervolging - € 24.297
(4) Apparaatsontvangsten - - - € 158.456