Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Garanties ESM - € 2
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Ontvangsten IFI's - € 2.792
Internationale financiële betrekkingen Leningen Renteontvangsten lening Griekenland - € 2.036