Compensation of school expenses

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten TS 17- ( R) - € 71
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten TS 18+ ( R) - € 327
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten VO 18+ ( R) - € 3.065