Municipal Fund

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Municipal Fund Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Budget A+O-fonds - € 6.449
Municipal Fund Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan VNG - € 43.342
Municipal Fund Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan KING - € 7.464
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 14.552.778
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Integratie-uitkeringen overig - € 1.304.199
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Decentralisatie-uitkeringen - € 1.068.198
Municipal Fund Contribution to subnational authorities Integratie-uitkering sociaal domein - € 10.286.466
Municipal Fund Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Kosten Waarderingskamer - € 1.985
Municipal Fund Contract Kosten Financiële-verhoudingswet - € 1.841