Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneurs

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Raad van State € 59.034
2 Algemene Rekenkamer € 28.750
3 De Nationale ombudsman € 15.461
4 Kanselarij der Nederlandse Orden € 3.975
6 Kabinet van de Gouverneur van Aruba € 1.795
7 Kabinet van de Gouverneur van Curaçao € 2.735
8 Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten € 2.058
10 Nominaal en onvoorzien € 0