Stimulating autonomy

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Organisational expenses Equipment Waarvan overige materiële uitgaven - € 3.365
Organisational expenses Staff Waarvan eigen personeel - € 6.147
Organisational expenses Staff Waarvan externe inhuur - € 35
Organisational expenses Staff Waarvan Overige personele uitgaven - € 250
Sustainable economic development Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Samenwerkingsprogramma`s - € 7.198
Sustainable economic development Contribution to subnational authorities Sociaal-economische initiatieven BES - € 3.148
Sustainable economic development Income transfer Pensioenen - € 5.009
Sustainable economic development Contract Miscellaneous - € 0
Sustainable economic development Subsidies IUCN - € 938
Debt settlement Loans Lopende inschrijving - € 170.117
Debt settlement Loans Tijdelijke leenfaciliteit - € 345