Nominaal en onvoorzien

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Loonbijstelling - - - € 16
Onvoorzien - - - € 50.000
Prijsbijstelling - - - € 27