Belastingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Belastingen Bekostiging Proceskosten - € 3.536
Belastingen Bekostiging Overige programma-uitgaven - € 2.378
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 212.880
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 208.640
Belastingen Materiële uitgaven Waarvan Overige Materiële Uitgaven - € 305.455
Belastingen Personele uitgaven Waarvan eigen personeel - € 1.961.505
Belastingen Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 140.987
Belastingen Personele uitgaven Waarvan Overige personele uitgaven - € 0
Belastingen Rente Heffings- en invorderingsrente - € 379.750
Belastingen Rente Rentevergoeding depotstelsel - € 7.000