Internationale financiële betrekkingen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Multilarerale ontwikkelingsbanken en fondsen - € 275.312
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties ESM - € 0
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EIB - € 0
Internationale financiële betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitkering aan Griekenland - € 107.265
Internationale financiële betrekkingen Opdrachten Technische assistentie aan kiesgroeplanden - € 1.500