Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal Apparaat Materiële uitgaven Waarvan ICT - € 13.168
Centraal Apparaat Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 36.285
Centraal Apparaat Materiële uitgaven Waarvan overige materiële uitgaven - € 40.713
Centraal Apparaat Personele uitgaven Waarvan eigen personeel - € 142.206
Centraal Apparaat Personele uitgaven Waarvan externe inhuur - € 2.981
Centraal Apparaat Personele uitgaven Waarvan Overige personele uitgaven - € 809