Investeren in waterveiligheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Maaswerken - - - € 41.176
Programma HWBP rijksprojecten - - - € 10.408
Programma HWBP waterschapsprojecten - - - € 322.940
Realisatieprogramma waterveiligheid - - - € 103.008
Ruimte voor de Rivier - - - € 418.147
Studie en onderzoekskosten DP (MIRT-onderz.) - - - € 5.350
Verk. en planstudieprogr. waterveiligheid Verk. en planstudieprogr. Waterveiligheid 1 - - € 4.550
Verk. en planstudieprogr. waterveiligheid Verk. en planstudieprogr. Waterveiligheid 2 - - € -1.842