Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatskosten RWS - - - € 174.560
Overige netwerkgebonden uitgaven - - - € 63.012
Programma uitgaven DC - - - € 1.920
Programmaruimte - - - € -24.997
Staf Deltacommissaris - - - € 1.852