Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bescherming en bevordering van mensenrechten Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Centrale mensenrechtenprogramma's - € 7.750
Bescherming en bevordering van mensenrechten Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's mensenrechten - € 21.205
Bescherming en bevordering van mensenrechten Subsidies(regelingen) Bevordering van het vrije woord - € 14.000
Bescherming en bevordering van mensenrechten Subsidies(regelingen) Landenprogramma's mensenrechten - € 10.915
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Verenigde Naties - € 40.501
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OESO - € 6.375
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-campagne VN veiligheidsraad - € 1.780
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Internationaal Strafhof - € 3.040
Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak Subsidies(regelingen) Internationaal recht - € 6.135