Safety and stability

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Contract Cyber Security Conference - € 6.500
Fighting and reducing international terrorism and other forms of international crime Subsidies Anti-terrorisme instituut - € 300
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IAEA - € 7.317
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 3.557
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CTBTO - € 1.920
Promoting disarmament and arms control, combating proliferation of weapons of mass destruction and conducting a transparent and responsible arms export policy Contract Nuclear Security Summit - € 0
Promoting transition in priority areas Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties MATRA-programma's - € 10.822
Promoting transition in priority areas Contribution agreement Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio - € 8.118
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OVSE - € 7.195
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 102.000
Promoting security, stability and legal order in international context Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 63.400
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 15.500
Promoting security, stability and legal order in international context Subsidies Nederland Helsinki Comité - € 28
Promoting security, stability and legal order in international context Miscellaneous - - € 6.497
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NAVO - € 14.713
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Veiligheidsfonds - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WEU - € 565
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 2.250
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies Atlantische Commissie - € 440