Veiligheid en stabilitieit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Opdrachten Cyber Security Conference - € 6.500
Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit Subsidies(regelingen) Anti-terrorisme instituut - € 300
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties IAEA - € 7.317
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OPCW en andere ontwapeningsorganisaties - € 3.557
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties CTBTO - € 1.920
Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid Opdrachten Nuclear Security Summit - € 0
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties MATRA-programma's - € 10.822
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden Bijdragenovereenkomst Landenprogramma's hervormingen Arabische Regio - € 8.118
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties OVSE - € 7.195
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties - € 102.000
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 63.400
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds) - € 15.500
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Subsidies(regelingen) Nederland Helsinki Comité - € 28
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband Overig - - € 6.497
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NAVO - € 14.713
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Veiligheidsfonds - € 500
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties WEU - € 565
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies(regelingen) Programma ondersteuning buitenlands beleid - € 2.250
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid Subsidies(regelingen) Atlantische Commissie - € 440