Europese samenwerking

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BNP-afdracht - € 3.713.099
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties BTW-afdracht - € 67.406
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landbouwheffingen - € 253.000
Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Invoerrechten - € 2.445.533
Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europees Ontwikkelingsfonds - € 174.600
Een hechtere Europese waardengemeenschap Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Europees Ontwikkelingsfonds - € 10.100
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Benelux bijdrage - € 3.979
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties EIPA - € 348
Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28 Subsidies(regelingen) EU-voorzitterschap - € 12.000